Fundacja Miłości LS VISION

2016/06/13
Co to jest LS VISION", L --- "Miłość", S --- "Bezpieczeństwo", V--- "Wizja". LS VISION - wiodący dostawca rozwiązań do nadzoru wideo w zakresie bezpieczeństwa kamery CCTV, "Onl...
Wyślij zapytanie
Subskrybuj, aby usłyszeć o naszych najnowszych przylotach!
Co's LS WIZJA",L ---"Miłość", S ---"Bezpieczeństwo", V---"Wizja".

LS VISION - wiodący dostawca rozwiązań do nadzoru wideo w zakresie bezpieczeństwa kamery CCTV,"Tylko dla jakości życia" jako podstawowa koncepcja i kultura przedsiębiorstwa LS VISION,"Jakość, innowacja i poświęcenie" jako naszą podstawową wartość.
LS VISION nie tylko zobowiązuje się do dostarczania najlepszych produktów i usług bezpieczeństwa, ale także nalega na zaangażowanie społeczności i ochronę środowiska.

LS VISION to nie tylko firma, ale także zespół. jesteśmy nie tylko zespołem, ale także rodziną przepełnioną miłością i oddaniem. więc w 2012 roku założyliśmy"Fundacja Miłości LS VISION" pomagać i wspierać biednych, szerzyć miłość w świecie. takie jak darowizny współczucia, wspieranie biednych dzieci w obszarach górskich i inne działania pomocy społecznej.
Autor: LSVISION

Wyślij zapytanie