Ludzie licząc kamery

  • Inteligentni ludzie licząc kamerę IP
    Inteligentni ludzie licząc kamerę IP
    Jest to kamera IP, która inteligentnie liczy liczbę osób, system monitorowania przepływu pasażerskiego, sceniczny monitoring przepływu pasażera i monitorowanie statystyki pasażerów.Oblicz liczbę osób wchodzących, pozostawiając, pozostając i dostępny.Może być stosowany w miejscach, w których przepływ osób jest ograniczony, takich jak malownicze miejsca i centra handlowe.