Isikhathi Samahlaya - Ukuzijabulisa nje

2016/11/03
Namuhla ngifuna ukukutshela abafana ngendaba ethokozisayo. Indaba imayelana nekhamera yesela ne-CCTV. Ake sibheke ukubona ukuthi leli yela limpofu kangakanani. 1. t ...

Namuhla ngifuna ukukutshela abafana ngendaba ethokozisayo. Indaba imayelana nekhamera yesela ne-CCTV. Ake sibheke ukubona ukuthi leli yela limpofu kangakanani.

1. Kwakukhona indoda egama linguBob egibela isithuthuthu sayo lapho isendleleni eya ekhaya. Kepha isithuthuthu sakhe sadilizwa ngenkathi esenekhaya elide. UBob kwadingeka acindezele ibhayisekili lakhe emgwaqweni.
2.'Ini'ungakubi nawe? Othandekayo wami' UBob wabuza ngesithuthuthu sakhe.
3. Ngaleso sikhathi kwavela isela futhi isela labona uBob's wallet ephaketheni lakhe elingemuva.
4. Isela lithatha uBob's wallet ngqo. Lucky! Isela licabanga.


5. Isela alizange't ulahlekelwa ngumqondo wakhe. Waqalaza ukubheka ukuthi ngabe kukhona umuntu obona isenzo sakhe.
6. Waphenduka wabona into exakile. Wayedidekile.
7. Kwabonakala sengathi aIkhamera yenethiwekhi IP, wacabanga.
8. O, Nkulunkulu wami! Kungamakhamera wokubhekwa!


9. Isela licabanga futhi licabanga. Ngemuva kwalokho wanquma ukuphonsa isikhwama emhlabathini. Sawubona dude, kungokwakho?
10. Amaphoyisa ami athandekayo, sengivele ngibuyisele isikhwama semali, ngicela ungathandi'Ngingenise ejele. UNkulunkulu ubusise.
Umbhali: lsvision